Lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnallinen kilpailutus etenee suunnitellusti

Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnoinnista tulevaisuudessa vastaava HEMS Hallinnointi Oy on avannut heinäkuussa valtakunnallisten lääkärihelikopteripalveluiden hankintaan liittyvän kilpailutuksen. Hankintayksikkö on valinnut 13 hakijasta ne ehdokkaat, joiden kanssa käynnistetään ensi vuoden alussa neuvottelut uusista lentopalvelusopimuksista. Sopimuskauden on suunniteltu alkavan vuoden 2012 alusta. Lopullisten tarjousten perusteella valitaan keväällä 2011 neuvottelijoista kustannustehokkain kumppani sekä eteläiselle että pohjoiselle toimialueelle.

Neuvotteluun eteläiselle alueelle (Uusimaa, VarsinaisSuomi ja Pirkanmaa) kutsutaan Inaer Aviation Group SL (ESP), Scandinavian MediCopter AB (RUO) sekä Skärgårdshavetshelikoptertjänst AB (SUO). Pohjoisen alueen (Itä/KeskiSuomi, PohjoisPohjanmaa ja Lappi) neuvotteluun kutsutaan Inaer Aviation Group SL, Lufttransport AS (NOR) sekä Scandinavian MediCopter AB.

Neuvottelumenettelyssä ei toistaiseksi ole esitetty palvelun sisältöä koskevia vaatimuksia.Nyt käytetty hankintamenettely valittiin aiemmin käytetyn avoimen menettelyn sijaan,koska valtakunnantasoisesta toiminnasta eikä uudesta rahoitus ja organisointimallista ole aiempaa kokemusta. Laadullisten ja toiminnallisten vertailuperusteiden osalta
tarjouspyyntöä ei ole ennakollisesti mahdollista laatia niin tarkaksi, että paras tarjous voitaisiin valita avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä. Hankintayksikköä sitova palvelun sisältö määritellään neuvottelujen päätteeksi jätettävässä lopullisessa tarjouspyynnössä.

Palvelun sisältö määräytyy terveydenhuollon tarpeisiin tehtyjen selvitysten perusteella ja tavoitteena on, että palveluverkostosta muodostuisi tarveharkintaa noudattaen mahdollisimman tasapuolinen ja kattava. Hallinnointiyhtiö tuo käyttöön lisäksi maailmalta parhaat käytännöt ja turvallisuussuositukset, jotka liittyvät lentotoiminnan
luotettavuuteen ja turvallisuuteen.

Lento-operaattorien kilpailutus on yksi niistä kolmesta tehtävästä, jotka on annettu joulukuussa 2009 käynnistetylle HEMS hallinnointi hankkeelle. Hankkeen ovat perustaneet yliopistolliset sairaanhoitopiirit yhdessä Sosiaali ja terveysministeriön kanssa tavoitteena hallinnointiyhtiön perustaminen. Hankkeen aiemmat tehtävät ovat liittyneet terveydenhuollon suorittamaan tarvekartoitukseen ja ensihoitopalvelun tason määrittelyyn. Tarvekartoitukseen kuului myös tukikohtien sijoituspaikkoihin liittyvä selvitystyö, jonka perusteella HEMS Hallinnointi Oy päättää sijoituspaikkakunnat joulukuun aikana kuultuaan ensin asiassa kaikkia erityisvastuualueita.

Vuosi 2011 on määritelty siirtymäkaudeksi, jolloin tukiyhdistykset omien sopimuskumppaniensa kanssa tarjoavat lentopalvelua terveydenhuollon käyttöön. HEMS Hallinnointi Oy toteuttaa hallinnoinnin vaihdon asteittain yhteistyössä tukiyhdistysten kanssa ja osapuolien tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, ettei toimintaan syntyisi siirtymäkaudella katkoksia. Hallinnointiyhtiö on neuvotellut hyvässä hengessä kaikkien alueellisten tukiyhdistysten kanssa liittyen siirtymäkauden rahoittamiseen, koska Raha-automaattiyhdistyksen tuki toimintaan lakkaa 31.12.2010. HEMS Hallinnointi Oy:n rahoitusvastuu alkaa siten 1.1.2011, mistä lähtien valtio kohdistaa varoja lääkärihelikopteritoimintaan pelkästään hallinnointiyhtiön kautta. Toiminnan rahoitus katetaan sosiaali ja terveysministeriön (STM) myöntämällä valtionavulla. STM:n vuoden 2011 alustavassa talousarvioissa toiminnalle on määritelty 11,8 miljoonaa euroa.

HEMS Hallinnointi Oy pähkinänkuoressa

Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä teki syyskuussa 2009 päätöksen, jonka perusteella lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi siirretään nykyisiltä alueellisilta tukiyhdistyksiltä uudelle, viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin perustamalle hallinnointiyhtiölle. Viime kesäkuussa perustettu HEMS Hallinnointi Oy on voittoa
tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistavat yhtä suurin osuuksin Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät. Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan aputoiminimeä FinnHEMS, joka viittaa suomalaiseen HEMS toimintaan. HEMS on kansainvälisesti tunnettu lyhenne englanninkielisistä sanoista ”Helicopter Emergency Medical Services”.

Lisätietoja
HEMS Hallinnointi Oy
Jyri Örri
hankejohtaja
gsm 040 830 4577
[email protected]