SIJOITUSPAIKKAKUNNAT PÄÄTETTY

LÄÄKÄRI- JA LÄÄKINTÄHELIKOPTERIEN SIJOITUSPAIKKAKUNNAT PÄÄTETTY

HEMS Hallinnointi Oy on päättänyt lääkäri- ja lääkintähelikopterien pysyvistä sijoituspaikkakunnista. Päätösten taustalla on sijoituspaikka-analyysi, jonka lääkärihelikopteritoiminnan hallinnoinnin muutosta valmistellut hanke teetti tehtävänantonsa mukaisesti keväällä 2010. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien lausunnot on huomioitu sijoituspaikkapäätöksessä.

Lääkäri- ja lääkintähelikopterien tukikohdat sijoitetaan seuraavasti (kuuden tukikohdan malli aakkosjärjestyksessä):
– Kuopio
– Oulu
– Rovaniemi
– Tampere
– Turku
– Vantaa

Tarkemmat paikkakuntakohtaiset sijainnit ja aikataulut valmistellaan yhdessä kunkin alueen Yliopistollisen Sairaanhoitopiirin/Ensihoitokeskuksen sekä Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa.

Siirtymäkauteen 2011 liittyvät lentotoiminnan rahoitusneuvottelut jatkuvat tukiyhdistysten kanssa, tavoitteena on ylläpitää nyt käynnissä oleva palvelu kullakin toimialueella. Siirtymäkauden ajan yksiköt toimivat nykyisiltä sijaintipaikkakunnilta.

Terveydenhuoltolain 46 § mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisestä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on 1.5.2011 voimaan tulevan lain mukaan mm. vastata alueensa ensihoitopalvelun lääkäritasoisesta päivystyksestä sekä suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan.

HEMS HALLINNOINTI OY PÄHKINÄNKUORESSA

Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä teki syyskuussa 2009 päätöksen, jonka perusteella lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan hallinnointi siirretään nykyisiltä alueellisilta tukiyhdistyksiltä uudelle, viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin perustamalle hallinnointiyhtiölle. Kesäkuussa 2010 perustettu HEMS Hallinnointi Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistavat yhtä suurin osuuksin Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät.

Yhtiö käyttää aputoiminimeä FinnHEMS, joka viittaa suomalaiseen HEMS toimintaan. HEMS on kansainvälisesti tunnettu lyhenne englanninkielisistä sanoista “Helicopter Emergency Medical Services”.

Lisätietoja asiasta antaa

Jorma Penttinen, hallituksen pj, 044 717 2110
Jyri Örri, toimitusjohtaja, 040 830 4577