Pelastushelikopterit metsäpaloja sammuttamassa


Metsäpalot ovat todellinen ongelma monissa osissa maailmaa. Pelkästään Yhdysvalloissa on vuosittain keskimäärin 70 000 metsäpaloa. Vaikka osa näistä metsäpaloista johtuu salamaniskusta, valtaosa niistä on ihmisten joko vahingossa tai tahallaan sytyttämiä. Metsäpalojen torjunta on haaste kaikille sammutusjoukoille, mutta helikopterit voivat tarjota tässä työssä merkittävän edun.

Miten helikoptereita käytetään metsäpalojen sammuttamiseen?

Helikoptereita käytetään metsäpalojen sammuttamiseen pääasiassa kahdella tavalla. Ensimmäinen on palomiesten ja tarvikkeiden kuljettaminen palopaikalle ja pois. Tämä on tärkeää, koska näin palomiehet voivat pysyä etulinjassa pidempään ja saada tarvittaessa lisää tarvikkeita käyttöönsä.

Toinen tapa, jolla helikoptereita käytetään metsäpalojen sammuttamiseen, on veden tai palonsammutuskemikaalien pudottaminen suoraan palon päälle. Tämä voi auttaa hallitsemaan palon leviämistä, kunnes maajoukot pääsevät paikalle.

Jos olet pelastushelikopterien lisäksi kiinnostunut veikkaamisesta, suosittelemme tämän artikkelin jälkeen vilkaisemaan tätä Vikinglotosta kertovaa sivustoa.

Mitä erityistä sammutustöihin käytettävissä pelastushelikoptereissa on?

Pelastushelikopterit on erityisesti suunniteltu toimimaan vaikeissa, usein vaarallisissa olosuhteissa. Niissä on yleensä suuret polttoainesäiliöt ja tehokkaat moottorit, joiden ansiosta ne voivat lentää pitkiä matkoja ja kuljettaa raskaita kuormia. Useimmissa helikoptereissa on myös vesisäiliöitä tai niin sanottuja “Bambi-ämpäreitä” (Bambi Bucket) eli suuria ämpäreitä, jotka voidaan täyttää vedellä tai palonestoaineella. Näitä voidaan käyttää tehokkaampaan tulipalojen sammuttamiseen ilmasta käsin.

Mitä etuja helikopterien käytössä sammutustöihin on?

Olemme tottuneet näkemään uutisissa, kuinka helikopterit lentävät palavien metsäalueiden yllä sammutustöissä. Mutta mitä etuja niiden käyttöön tarkalleen liittyy? Nyt tarkastelemme niitä.

  1. Helikopterit pääsevät paikkoihin, joihin muut ajoneuvot eivät pääse. Tämä on ehkä suurin etu, joka liittyy helikopterien käyttöön metsäpalojen torjunnassa. Helikopterit voivat lentää sellaisten esteiden, kuten jokien ja vuorten yli, jotka estäisivät maalla liikkuvien ajoneuvojen etenemisen. Ne voivat myös laskeutua syrjäisille alueille, joiden saavuttamiseen menisi muuten kauan aikaa. Näin palomiehet pääsevät nopeammin tulipalon ytimeen ja voivat ryhtyä torjumaan sitä ennen kuin se ehtii levitä laajemmalle.
  2. Helikopterit voivat pudottaa vettä suoraan palon päälle. Toinen suuri etu helikopterien käyttämisessä metsäpalojen torjuntaan on se, että ne voivat pudottaa vettä tai palonsammutuskemikaaleja suoraan paloon, mikä ei ole mahdollista maalla kulkevilla ajoneuvoilla. Näin palomiehet voivat kohdistaa palon tarkemmin ja estää sen leviämisen viereisille alueille.
  3. Helikopterimiehistöt voidaan ottaa käyttöön nopeasti. Kun helitack-miehistöllä varustettu helikopteri lähetetään tulipaloon, se pääsee usein paikalle nopeammin kuin maahenkilöstö. Tämä johtuu siitä, että helikopterit voivat lentää suoraan palopaikalle, kun taas maahenkilöstön on kuljettava teitä pitkin, jotka voivat olla liikenteen tai muiden esteiden tukkimia. Helikopterimiehistön nopeampi toiminta voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten nopeasti tulipalo saadaan hallintaan.

Pelastushelikopterit tekevät tärkeää työtä

Metsäpalojen torjunnassa jokainen sekunti on tärkeä. Siksi pelastushelikopterit ovat niin tärkeä työkalu palontorjunnan arsenaalissa. Ne pääsevät nopeasti syrjäisille alueille ja tarjoavat lintuperspektiivinäkymän palosta, mikä on välttämätöntä maajoukkojen ohjaamisessa. Seuraavan kerran kun näet vaikkapa televisiossa pelastushelikoptereita työssään, muista miten tärkeää ja vaativaa työtä sen miehistö tekee!