Vartiolentolaivue ja sen pelastushelikopterit

vartiolentolaivue

Nyt on aika ottaa katsaus Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueeseen ja sen pelastushelikoptereihin, joita on koko maassa jopa 12 kappaletta. Lisäksi Vartiolentolaivueen käytössä on myös kaksi valvontalentokonetta.

Mikä ihmeen Vartiolentolaivue?

Vartiolentolaivue (VLLv) on Rajavartiolaitoksen alainen yksikkö, joka vastaa ilma-alustoiminnasta Rajavartiolaitoksessa, ja jonka palveluksessa on noin 130 henkilöä. Yksikkö on perustettu jo vuonna 1981, ja sillä on kolme tukikohtaa eri paikkakunnilla ympäri maata: Turussa lentoaseman välittömässä läheisyydessä, Helsingissä Helsinki-Malmin lentokenttäalueella ja Rovaniemellä lentokentän läheisyydessä.

Vartiolentolaivue jaetaan kahteen yksikköön, Lentotoimintayksikköön ja Lentotekniseen yksikköön. Lentotoimintayksikkö hoitaa laivueen operatiivisen lentotoiminnan suunnittelun, johtamisen ja ohjaajien koulutuksen. Lentotekninen yksikkö huolehtii nimensä mukaisesti Rajavartiolaitoksen ilma-alusten huolto- ja korjaustoiminnasta. Vartiolentolaivueen yksiköiden johto-osat sijaitsevat muun esikunnan lailla Helsingissä. Komentajana Vaartiolentolaivueessa on vuodesta 2005 lähtien toiminut eversti Antti Pesari.

Vartiolentolaivue vastaa pelastushelikopteritoiminnasta meri- ja erämaa-alueilla, ja sen tehtäviin kuuluu muun muuassa rajavalvonta maalla ja merellä, meripelastus, merellinen ympäristön valvonta, valtiojohdon kuljetukset ja lentokoulutus.  Tarvittaessa Vartiolentolaivue voi myös auttaa muissa virka-aputehtävissä, kuten esimerkiksi sairaankuljetuksissa, metsäpalojen sammutuksessa ja muissa kiireellisissä tehtävissä. Esimerkiksi vuonna 2008 Turun yksiköstä lähti apuvoimia paikalle Kauhajoelle, jossa tapahtui ampumavälikohtaus koulussa. Lisäksi Vartiolentolaivue osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin Euroopan Unionin rajanvalvontavirasto Frontexin järjestämiin rajanvalvontaoperaatioihin unionin alueella.

vartiolentolaivue2Vartiolentolaivueen ilma-aluksia on 14 kappaletta, ja niistä viisi pitää tukikohtaansa Turussa, viisi Helsingissä ja neljä Rovaniemellä. Turussa ilma-aluskalustona on kaksi DO-228 valvontalentokonetta ja kolme AS-332 Super Puma -meripelastushelikopteria, Helsingissä kolme AB-412 meripelastushelikopteria ja kaksi AW 119 Ke Koala -helikopteria ja Rovaniemellä kaksi AB-412 meripelastushelikopteria ja kaksi AW 119 Ke Koala -helikopteria.

Vartiolentolaivue ylläpitää meripelastusvalmiutta 24/7 kaikissa kolmessa tukikohdassaan, ja tämä tarkoittaa sitä, että monimoottoriset meripelastushelikopterit ovat jatkuvassa valmiudessa kiireellisiä tehtäviä varten. Meripelastus- ja muita pelastustehtäviä Vartiolentolaivue saa suorittaa aivan päivittäin. Yhteensä näillä ilma-aluksilla lennetään vuosittain noin 4000 lentotuntia, joten on siis erittäin tärkeää, että ne ovat hyvässä kunnossa. Ilma-aluksia huolletaan säännöllisin väliajoin ja ylläpidetään aina hyvässä toimintakunnossa, ja näin lentotehtävät voidaan suorittaa sekä tehokkaasti että täysin turvallisesti.